Administracja i programowanie pod SQL Server 2000

Aktualności

25.6.2006
Dnia 26.6.2006 będę w II od ok. godz. 12.

19.4.2006
Wykład i pracownia 26.4.2006 kończą część dotyczącą programowania pod SQL Serverem 2000, a lista 7 jest ostatnią listą z tej tematyki. Są to ostatnie zajęcia, na których można się będzie rozliczyć z ewentualnych zaległych zadań. Wykład i pracownia 10.5.2006 rozpoczną część dotyczącą administracji SQL Serverem 2000. Przypominam, że w tej części obecność na pracowni jest obowiązkowa i nie ma możliwości zaliczenia listy zadań w terminie innym niż dla niej przeznaczonym.

Wprowadzenie

Celem wykładu jest przybliżenie oprogramowania bazodanowego firmy Microsoft, a dokładniej, systemu Microsoft SQL Server 2000. Na pracowni przewidziana jest praca samodzielna jak również praca w grupach.

Zadania na pracownię

Zasady na pracowni

Progi punktowe

Ilość punktówOcena
100%-90%5.0
90%-80%4.5
80%-60%4.0
60%-50%3.5
50%-40%3.0
40%-0%2.0

Ilość odwołań do strony: 20167

e-mail: pawel@ii.uni.wroc.pl