Bazy danych w praktyce

Wprowadzenie

Celem wykładu jest przybliżenie oprogramowania firm Borland i Microsoft.W przypadku firmy Borland będzie to omówienie języka Delphi w połączeniu z systemami Paradox i Interbase, natomiast w przypadku oprogramowania firmy Microsoft uwaga będzie skupiona na Microsoft SQL Server 2000. Na pracowni przewidziana jest również praca w grupach.

Plan wykładu

Zadania na pracownię

Zasady na pracowni

Progi punktowe

Ilość punktówOcena
100%5.5
100%-90%5.0
90%-80%4.5
80%-60%4.0
60%-50%3.5
50%-40%3.0
40%-0%2.0

Ilość odwołań do strony: 22574

e-mail: pawel@ii.uni.wroc.pl