Programowanie pod Windows.NET

Aktualności

7.6.2005
Wpisów będę dokonywał w czwartek, 9.6.2005 r. w godz. 15.30--16.00.
Pan Andrzej Czarnecki celem zaliczenia przedmiotu powinien w tym terminie zaprezentować rozwiązanie jednego zadania z listy A (oprócz 1, oczywiście).
1.6.2005
Z okazji dnia dziecka, rozwiązania zadań z listy 8 można deklarować na zajęciach 7 czerwca 2005 r.
30.5.2005
Rozwiązaniem zadania 2 z zestawu 9 jest przygotowanie odpowiedniego skryptu SQL. Uruchomienie skryptu w wybranym narzędziu SZBD powinno utworzyć bazę i tabele, oraz wprowadzić przykładowe dane.
6.4.2005
Zgodnie z ustaleniami na dzisiejszych zajęciach, od przyszłego tygodnia pracownie mamy we wtorki, w godz. 12-14, w s. 50b
18.3.2005
Proszę, aby p. Konrad Drukała przyniósł na następne zajęcia rozwiązanie zadania 4 z listy 2. Jednak to nie ja się pomyliłem — na deklaracji go nie ma.

Wprowadzenie

Zadania

Ilość odwołań do strony: 20290

e-mail: pawel@ii.uni.wroc.pl