Paweł Rajba

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław, Poland
Room: 239, Phone: +48 71 375 7812
E-mail: pawel@cs.uni.wroc.pl

Research interests

Publications

2018

 1. Rajba, P. Challenges and mitigation approaches for getting secured applications in an enterprise company, Proceedings of the 13th International Conference on Availability, Reliability and Security, ACM, 2018
 2. Bożejko W., Rajba P., Wodecki M., Robustness of the Uncertain Single Machine Total Weighted Tardiness Problem with Elimination Criteria Applied, in: Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T., Kacprzyk J. (eds) Thirteenth International Conference on Dependability and Complex Systems DepCos-RELCOMEX 2018, vol. 761, Springer, 94-103.
 3. Bożejko W., Rajba P., Wodecki M., Własności eliminacyjne dla pewnego probabilistycznego problemu szeregowania zadań, Automatyzacja Procesów Dyskretnych. Teoria i zastosowania (red. A. Świerniak i J. Krystek), Tom I, Gliwice 2018, 15-24.

2017

 1. Bożejko W., Rajba P., Wodecki M., Stable scheduling of single machine with probabilistic parameters, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences Vol. 65, No. 2, 219-231 (2017).
 2. Rajba P., Wodecki M., Sampling Method for the Flow Shop with Uncertain Parameters. In: Saeed K., Homenda W., Chaki R. (eds) Computer Information Systems and Industrial Management. CISIM 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10244, 580-591 (2017).

2015

 1. Bożejko W., Rajba P., Wodecki M., Stochastyczny problem przepływowy z terminami zakończenia operacji, Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Tom II, Opole 2015, 633-644.

2014

 1. Bożejko W., Rajba P. Wodecki M., Scheduling problem with uncertain parameters in Just in Time system, ICAISC 2014, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer (2014)
 2. Bożejko W., Rajba P., Wodecki M., Stable scheduling with random processing times, in: Advanced Methods and Applications in Computational Intelligence (R. Klempous, J. Nikodem, Z. Chaczko, eds.), Topics in Intelligent Engineering and Informatics series Vol. 6 (2014), ISBN 978-3-319-01435-7, Springer, 61-77.

2012

 1. Bożejko W., Rajba P., Wodecki M., Scheduling problem with uncertain parameters, Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2012, ISBN 978-83-87708-93-1, 262-273.
 2. Bożejko W., Rajba P., Wodecki M., Arrangement Algorithms Stability with Probabilistic Parameters of Tasks, Proceedings of APCAST 2012, 14th International Asia Pacific Conference on Computer Aided System Theory, 6th to 8th February, 2012, Sydney, Australia (2012).
 3. Bożejko W., Hejducki Z., Rajba P., Wodecki M., Algorytm memetyczny dla pewnego problemu potokowego w budownictwie, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012, ISBN 978-83-930399-4-4, 251-262.
 4. Rajba P., Wodecki M., Stability of scheduling with random processing times on one machine, Applicationes Mathematicea 39,2 (2012) 169-183.
 5. Bożejko W., Hajducki Z., Rogalika M., Rajba P.,, M., Wodecki M., Harmonogramowanie robót budowlanych w systemie potokowym z niepewnymi danymi, Zeszyty Naukowe WSOWL, Nr 4(166), 2012, ISSN 1731-8157.
 6. Bożejko W., Hejducki Z., Rogalska M., Rajba P., Wodecki M., Scheduling of construction projects with a tabu search algorithms application, in: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПУТИ ИХ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ, Saint Petersburg, Russia, 2012, ISBN 978-5-9227-0415-7, 70-75.

2011

 1. W. Bożejko, Z.Hejducki, P.Rajba, M. Wodecki, Project management In building process with uncertain tasks Times, Management and Production Engineering Review, vol.2, 2011, 3-9.
 2. Bożejko W., Rajba P., Wodecki M., Problem dystrybucji w systemie JIT z losowymi parametrami, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, ISBN 978-83-930399-0-6, (2011), 223-233.
 3. Bożejko W., Rajba P., Uchroński M., Wodecki M., Multiruchy w generowaniu otoczeń dla problemu szeregowania z równoległymi maszynami, Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Teoria i zastosowania (red. A. Świerniak, J. Krystek), Gliwice 2010, ISBN 978-83-62652-00-6, 25-32.

2010

 1. Bożejko W., Rajba P., Wodecki M., Stabilność rozwiązań pewnego problemu szeregowania z probabilistycznymi czasami wykonywania zadań, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, ISBN 978-83-923797-9-9, (2010), 171-180.
 2. Rajba P., Wodecki M., Jednomaszynowy problem szeregowania zadań z probabilistycznymi czasami, Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Teoria i zastosowania (red. A. Świerniak, J. Krystek), (2010), ISBN 978-83-62652-00-6, 135-142.
 3. Bożejko W., Rajba P., Uchroński M., Wodecki M., Multiruchy w generowaniu otoczeń dla problemu szeregowania z równoległymi maszynami, Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Teoria i zastosowania (red. A. Świerniak, J. Krystek),, ISBN 978-83-62652-00-6, (2010), 25-32.

2009

 1. P. Rajba, Efektywne szukanie stacji w sieciach o topologii kraty, Przegląd Elektrotechniczny, 04/2009, 108–115

2008

 1. W. Bożejko, P.Rajba, M.Wodecki, Metoda analizy minimów lokalnych do rozwiązywania permutacyjnych problemów optymalizacyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Automatyka, z.150, 2008, 19-24.
 2. P. Rajba, M. Wodecki, Rozsyłanie informacji w sieciach radiowych o topologii kraty, pod red. R.Knosali: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, TI, ISBN 978-83-923797-3-7, (2008), 323-330

2005

 1. P. Rajba, System operacyjny Linux. Skrypt do wykładu, s. 254, WSIZ Copernicus, Wrocław 2005

Teaching (in Polish)

Kurs WWW

Wykłady: pn 18:00-20:00 (s. 104)
Pracownie: pn 16:30-18:00 (s. 109), wt 10:15-12:00 (s. 110), czw 18:15-20:00 (s. 110)
Strona kursu na Platformie E-learningowa Uniwersytetu Wrocławskiego (dostęp po zalogowaniu)
Uwaga: Wszyscy powinni już otrzymać e-maila hasłem - w przypadku, gdy ktoś nie może go odnaleźć proszę najpierw sprawdzić w spam-ie, a jeśli i tam go nie ma, skontaktować się z prowadzącym pracownię.
Procedura uzyskania dostępu do darmowej subskrypcji Microsoft Azure znajduje się na stronie SKOS-u i dalej

Other courses

Application Security (in English)

Database applications (in Polish)